Niezalogowany
zmień rozmiar:

Przedszkole Publiczne Nr 21 im. Misia Puchatka w Pszczynie

Adres: Księżycowa 27
43-200 Pszczyna
pokaż na mapie
Dyrektor: Agnieszka Bogusz
Strona WWW: pp21-pszczyna.pl
E-mail: pp21@pze-pszczyna.pl

Opis oferty:


Przedszkole Publiczne nr 21 im. Misia Puchatka posiada 125 miejsc w pięciu oddziałach ogólnodostępnych    
i 14 miejsc w 3 w oddziałach dla dzieci niepełnosprawnych. Przedszkolaki mają do dyspozycji  przestronne sale w budynku przedszkolnym,  dwa  hole oraz  duży ogród wyposażony w urządzenia do zabaw i zajęć ruchowych.

 Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 jest prowadzona do oddziałów ogólnodostępnych oraz specjalnych.              W oddziałach specjalnych dysponujemy  7 wolnymi miejscami.


Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.00 do 17.00

 

Dzieci w naszym przedszkolu, otoczone są opieką w pełni wykwalifikowanego, kreatywnego i zaangażowanego personelu: oligofrenopedagogów, terapeutów pedagogicznych, specjalistów z zakresu terapii SI, logopedy, nauczyciela języka angielskiego, którzy prowadzą zajęcia terapeutyczne, korekcyjno – kompensacyjne, rewalidacyjne, rozwijające uzdolnienia dzieci oraz stale współpracują z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną.


W naszym Przedszkolu 

 NAUCZYCIELE: 

 • Podejmują działania innowacyjne. Są aktywni i twórczy.
 • Tworzą i realizują autorskie programy dostosowane do potrzeb dziecka i placówki.
 • Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
 • Doskonalą swoją wiedzę i uzyskują nowe doświadczenia.
 • Wykorzystują twórcze i aktywne metody, promując nowatorski styl pracy.
 • Pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sympatyków i partnerów przedszkola.
 • Dobierają metody wychowawcze i dydaktyczne, które wspomagają  indywidualny rozwój  dziecka.

DZIECI: 

 • Poznają swoje prawa i obowiązki.
 • Czują się bezpieczne.
 • Rozwijają się twórczo i są samodzielne.
 • Mają możliwość indywidualnego rozwoju i osiągają sukces.
 • Budują pozytywny obraz samego siebie.
 • Uczą się dostrzegać potrzeby innych ludzi.
 • Osiągają gotowość szkolną na wysokim poziomie.

 RODZICE: 

 • Uzyskują fachową pomoc pedagogiczną.
 • Otrzymują  obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka.
 • Mogą mówić otwarcie o swoich spostrzeżeniach na temat pracy przedszkola.
 • Bezpośrednio rozmawiać z nauczycielem o trudnych sprawach wychowawczych.
 • Mogą czynnie uczestniczyć w życiu przedszkola.
 • Czynnie wspierają przedszkole w jego działaniach.
 • Są partnerami w tworzeniu klimatu działalności kształcąco - wychowawczej  i zarządzania placówką.

 Pogodne i radosne dzieci, które chętnie podejmują się nowych zadań, są ciekawe i zainteresowane otaczającą                        je rzeczywistością a także wsparcie ze strony rodziców, akceptacja planów i zamierzeń, życzliwość oraz obecność rodziców      w codziennym życiu przedszkola – to symptomy pozwalające nam twierdzić, że idziemy w dobrym kierunku.


Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 21 IM. MISIA PUCHATKA Liczba miejsc w oddziałach specjalnych: 7 6

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 124; Wersja: 9.140.298.1658 Harmonogram ID: 514;