Niezalogowany
zmień rozmiar:

Z uwagi na brak wolnych miejsc rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2022/2023 nie przeprowadza się.
Rekrutacja ID: 131; Wersja: 22.134.331.1126 Harmonogram ID: 824;