Niezalogowany
zmień rozmiar:

Przedszkole Publiczne Nr 2 im. Juliana Tuwima w Pszczynie

Adres: Zamenhofa 12
43-200 Pszczyna
pokaż na mapie
Dyrektor: Barbara Worek
Strona WWW: pp2pszczyna.szkolnastrona.pl
E-mail: pp2@pze-pszczyna.pl

Opis oferty:


Przedszkole Publiczne nr 2 im. Juliana Tuwima w Pszczynie usytuowane jest przy 

ul. Zamenhofa 12.Jest czynne od 6:00 do 17:00, w sierpniu pełni dyżur wakacyjny.

Do przedszkola  uczęszcza około 168 dzieci, które tworzą  siedem7 oddziałów. 

Przedszkole cieszy się dobrą opinią w naszym mieście, zapewnia opiekę dzieciom w wieku od 3 – 6 lat.

W budynku przedszkola znajduje się 7 sal zabaw. Dysponujemy odpowiednimi sprzętami, meblami, pomocami dydaktycznymi umożliwiającymi rozwijanie indywidualnych zainteresowań dzieci oraz zaspokajających ich potrzebę zabawy. Staramy się umożliwić dzieciom prawidłowy rozwój umysłowy, fizyczny, emocjonalny, społeczny. Jednym z dodatkowych atutów naszego Przedszkola jest przylegający do budynku duży plac zabaw, który jest systematycznie wzbogacany o nowoczesny sprzęt rekreacyjny.

Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole i rozwija ich kompetencje poznawcze. Dzieci zdobywają wiedzę głównie poprzez aktywne poszukiwanie i odkrywanie otaczającej je rzeczywistości.Praktycznych umiejętności nabywają w trakcie działania, są także zachęcane do twórczego rozwiązywania problemów. Dzieci uczone są troski o własne zdrowie, zachęca się je do aktywności ruchowej. Wprowadzane są podstawowe zasady funkcjonowania w grupach społecznych poprzez ustalanie praw  i obowiązków oraz naukę ich respektowania.

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka.Przedszkole diagnozuje gotowość szkolną dzieci i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy oraz w formach prowadzonych przez specjalistów.

Kadra pedagogiczna przedszkola umożliwia dzieciom rozwój zainteresowań przyrodniczych, naukowych i technicznych oraz indywidualnych talentów. Stosowane rozwiązania metodyczne wykraczają poza katalog tradycyjnych metod wychowania przedszkolnego i zmierzają do wyzwalania ciekawości i aktywności dzieci. Są to m.in. zabawy badawcze i doświadczenia, metody oparte na teorii integracji sensorycznej, projektu, metody aktywizujące oraz wymagające twórczego myślenia.

Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami w zakresie budowania i realizacji koncepcji swojej pracy. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci oraz pokonywaniu ich trudności wychowawczych i edukacyjnych. Placówka dba o częste kontakty na linii przedszkole–dom i doskonali formy tej współpracy.


Kalendarz wydarzeń i uroczystości przedszkolnych pozostaje w ścisłym związku z tradycjami lokalnymi, narodowymi, a także potrzebami środowiskowymi. Przedszkole podkreśla swoją odrębność poprzez wypracowanie i pielęgnowanie własnych tradycji.
Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 wolne miejsca 30

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 124; Wersja: 9.140.298.1658 Harmonogram ID: 514;